Back to All Events

Filosofisk salong - Sandefjord bibliotek

25348495_851182985085121_5470291809861626754_n.jpg

Filosofen Michael Noah Weiss inviterer til undring og samtale. 
Ut fra et gitt tema, begrep eller spørsmål søker man avklaring, forståelse og opplysning i fellesskap. Samtalene handler ikke om å komme til enighet eller om å forhandle seg frem til felles verdier eller synsvinkler. Det trengs ingen forkunnskaper for å delta i samtalene om samfunn, etikk, kunst, kultur og livssyn. Samtalene skal være livsnære i en åpen, inkluderende og likeverdig atmosfære. Alle er velkommen!