Back to All Events

Nyttårpila - Sandefjord Bueskyttere

23905433_1942398999415499_2737974177250045873_n (1).jpg

Nytt Årspila. ENGLISH BELLOW

Start kontingent kroner 400,-
Betales klubbvis til konto. 2480 04 98 038 VED PÅMELDING.
Hvorav kroner 100 går direkte til premiepotten for premiering på søndag.
Det vil si antall deltagere i klassene på søndag x 100 kroner.
Fordeles med 50 % til vinner, 30 % til andreplass og 20 prosent til 3 plass.
Det vil være sammenlagt premiering etter lørdagenes 2 stevner.
Gavekort til alle klassevinnere på kr. 250/500 avhengig av totalt påmeldte skyttere.

Påmeldingsfrist 26 desember

Lørdag 6 januar

Det skytes først et approbert stevne på 30 piler 18m i alle approberte mesterskapsklasser
Deretter skytes det et eget approbert stevne på 60 piler 18m i alle approberte mesterskapsklasser
De damer/jenter som ønsker det kan stille i herreklassen
Alle som normalt ikke skyter på vertikale trippelskiver kan velge å gjøre det på disse 2 stevnene.

Søndag 7 januar

Alle klasser som skyter på 40 cm i samme divisjon blir slått sammen på søndag.
Alle klasser som skyter på 60 cm i samme divisjon blir slått sammen på søndag.
Det vil si: Alle i compoundklassen som skyter på 40 cm trippel vil bli slått sammen til en Herre og en Dameklasse på søndag. 
Alle i compoundklassen som skyter på 60 cm trippel vil bli slått sammen til en klasse på søndag. 
Alle i Recurveklassen som skyter på 40 cm hel/trippel vil bli slått sammen til Herre og en Dameklasse på søndag. 
Alle i Recurveklassen som skyter på 60 cm hel/trippe vil bli slått sammen til en Herre og en Dameklasse på søndag. 
Alle i BareBowklassen som skyter på 40 cm hel/trippel vil bli slått sammen til en Herre og en Dameklasse på søndag. 
Alle i BareBowklassen som skyter på 60 cm hel/trippel vil bli slått sammen til en Herre og en Dameklasse på søndag. 
Alle i LB klassen som skyter på 60 cm hel/trippel vil bli slått sammen til en Herre og en Dameklasse på søndag. 
Alle i IN klassen som skyter på 60 cm hel/trippel vil bli slått sammen til en Herre og en Dameklasse på søndag. 

Damer som ønsker det kan stille i Herreklassen

Etter sammenlagt poengsum av begge stevnen på lørdag går inntil 24 skyttere i hver divisjon videre til en «Face to Face» turnering hvor det skytes 15 piler i hver match.
Det vil bli skutt 15 piler for alle divisjoner.
Gruppene blir satt sammen etter rangering av totalsummen fra begge stevnene på lørdag.
Gruppe 1 vil bestå av skyttere med rangering: 1-12-18-24
Gruppe 2 vil bestå av skyttere med rangering: 2-11-17-23
Gruppe 3 vil bestå av skyttere med rangering: 3-10-16-22
Gruppe 4 vil bestå av skyttere med rangering: 4-9-15-21
Gruppe 5 vil bestå av skyttere med rangering: 5-8-14-20
Gruppe 6 vil bestå av skyttere med rangering: 6-7-13-19

Ved færre skyttere i gruppen blir gruppeplasseringen annerledes.


Det skytes 3 matcher i hver gruppe a 15 piler
Både match scor og sett scor teller.
I comp teller både match score og poengscore.

Gruppevinnere og 2. plass går videre til 1/8 finale eller passende finale avhengig av hvor mange deltagere i divisjonen.
Ved poenglikhet i set scor og match score blir rangeringen fra lørdag lagt til grunn for plasseringene finalen.

Ved 24 deltager i klassen får de 4 neste som har høyest set og machscore de 4 siste plassene i 1/8 finalen. Ved poenglikhet i match og set score blir rangeringen fra lørdag gjeldende.

Ved færre en 24 deltager i klassen tilpasses dette til hvilken finale de kommer inn i. ved 9 deltager 1/8. Ved 5 deltagere ¼ Ved 2 og 3 deltagere ½ finaler. 

Det skytes ordinære finaler herfra og inn.
Det skytes finaler i dame og herreklasse i alle divisjoner.
Det skytes kun på vertikale trippelskiver, henholdsvis 40 og 60 cm

Klasser på lørdag begge stevner.

Recurve og compound: Damer, Damer jr. Kadett jenter, Herrer, Herrer jr., Kadett gutter, alle på 40 cm, Rekrutt gutter. Rekrutt jenter, 60 cm.

Barebow: Damer, Herrer, Kadett (felles), 40 cm Rekrutt (felles). 60 cm

Instinkt og Langbue: Damer, Herrer, Kadett (felles), Rekrutt (felles). Alle 60 cm

NB! 
Ingen juniorklasser for Barebow, Instinkt og Langbue. Juniorer må stille i seniorklassen. 

Med 1 eller 2 deltagere i enten herre eller dameklassen slåes disse sammen til en felles klasse.

Man kan skyte et eller begge stevner på lørdag.
Man må skyte begge stevner på lørdag for å skyte på søndag.
Lik start kontingent uavhengig av hvor mange stevner en skyter.


The New year’s arrow. 

Participation fee is 40 euros. 
Pay up front to IBAN: 2480 04 98 038 when you sign up. 
10 Euro’s goes directly into the price money for Sunday. 
It will be divided 50% to first, 30% to 2nd and 20% to 3rd place. 
In addition there will be prices after the two competitions on Saturday. 
Giftcards to all class winners, depending on the number of participants


Registration by the 26th of December. 
Participants who wants to attend needs to send an email to styret@sandefjordbueskyttere.com with your Ianseo number.


Saturday 6th of January : 

First there will be a competition of 30 arrows on 18 meters in Championship classes. 
Followed by another competition of 60 arrows on 18 meters in Championship classes. 
Females that wish to attend the male division will be allowed to do so. 
Everyone who doesn’t usually shoot on vertical trippel target faces can do so on these two competitions. 

Sunday 7th of January: 

All classes that shot on 40 cm in the same division will be mixed together. 
All the classes that shot on 60cm in the same division will be put in the same class: 
This means that all compound shooters that shoot on 40cm trippel will be put together to one female and one male class. 
All compound shooters that shoot 60 cm trippel will be put together into one class. 
Recurve archers shooting on 40 cm trippel / full will be put together into one female and one male class. 
..etc. There will be one class for females and one for male, UNLESS: The females wants to shoot in the male division OR there are fewer contestants than 2 in each division. 


After the 90 arrows qualification on Saturday, a maximum of 24 archers move on in each division for a «face to face» tournament on Sunday where we will shot 15 arrow matches for all divisions. 
The groups will be put together after their qualification on saturday. 
Group one will be of archers ranking: 1-12-18-24
Group 2 will be of archers ranking: 2-11-17-23
Group 3 will be of archers raking: 3-10-16-22
Group 4 will be of archers ranking: 4-9-15-21
Group 5 will be of archers ranking 5-8-14-20
Group 6 will be of archers ranking: 6-7-13-19

With fever participants the group placement will be changed. 

There will be 3 matches in each group of 15 arrows per match. 
Both match score (matches won, tied, lost etc) will count, and set points (or regular score for comp) will count. 
The qualification on Saturday helps to decide ranking if anyone should have the same match score and set points/score going into the 1/8th. 
Group winners and 2nd place will move on until 1/8 finals, (or the next one depending on participants) 
In addition the 4 archers with the highest set and match score will fill up the places for the 1/8th if there are 24 starting archers. 

If there are fewer participants there will be adjusted in which final they will participate in. With 9 starting archers you will move directly into 1/8th, and the same with 5 archers and 1/4 final etc. 
From here on out, starting with the 1/8th final, there will be normal eliminations until we have one winner in each division. 

Classes for Saturday on both competitions: 
Recuve and Compound: Ladies, Ladies jr, Cadet jr, Male, Male jr, Cadet jr, all on 40 cm. Boys and girls in the age of 14-15 on 60 cm target. 
Barebow: Ladies, Male, Cadet (mixed gender) 40 cm. And boys and girls(mixed) 14-15 on 60cm
Instinctive and Longbow: Ladies, Male, Cadet (mixed gender) and boys and girls (mixed) 14-15 years. All on 60cm. 

NB: No Junior division for Barebow, longbow or Instinctive, junior are welcome to attend, but have to shot in the senior division. 

You have to shoot both competitions on Saturday to qualify for the final on Sunday.