Back to All Events

Filosofisk salong - Sandefjord bibliotek

24796523_1761168740581943_3941613531003384798_n.jpg

Filosofen Michael Noah Weiss inviterer til undring og samtale rundt temaet:
Solidaritet – Hva er det egentlig og er det fortsatt viktig i vårt samfunn?
Ut fra et gitt tema, begrep eller spørsmål søker man avklaring, forståelse og opplysning i fellesskap. Samtalene handler ikke om å komme til enighet eller om å forhandle seg frem til felles verdier eller synsvinkler. Det trengs ingen forkunnskaper for å delta i samtalene om samfunn, etikk, kunst, kultur og livssyn. Samtalene skal være livsnære i en åpen, inkluderende og likeverdig atmosfære. Alle er velkommen!