Back to All Events

Generalforeningen 2018 - Clarion Collection Hotel Atlantic

24177121_1750814598283392_7882688824089068687_n.jpg

Agenda :

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

3. Behandle styrets årsmelding for 2017

4. Behandle revidert regnskap for 2017

5. Fastsette medlemskontingent for 2019

6. Innkommende forslag

7. Valg * Styremedlemmer * To Varamedlemmer * Leder og nestleder blant de valgte styremedlemmene * Representanter til DNTs generalforsamling * Representanter til Vestfold Travforbunds generalforsamling * To revisorer med et varamedlem * ValgkomiteForslag som ønskes behandlet under punkt 6 må være styret ihende senest 3 uker før generalforsamlingen, forslag sendes til : Yngve Hansen, Ringkollen 2d, 3227 Sandefjord eller på e-post til yngve@sandefjord.online.no

Styret

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da vi serverer den sedvanlige torskemiddagen etter generalforsamlingen , trenger vi din påmelding innen 10 .januar. Som tidligere år så kan det alt. bestilles en kjøttrett, helstekt ytrefilet av okse til de som ikke liker fisk. Meld ifra ved påmelding om du ønsker dette alternativet i stedet. Påmelding til generalforsamling m/ middag bes gjort til samme adresse som ovenfor, eller på tlf alt. sms til 922 00 412.