Gjedde

Lang slank kropp, rygg- og bukfinnene er like store og sitter langt bak på kroppen. Snutepartiet er langt og flatt. Ryggen er svartgrønn, sidene grønn- eller gulaktig med lyse flekker. Brakkvannsgjedde er ofte gulaktig, mens gjedde fra vegetasjonsrike innsjøer er ofte grønnaktige. Gamle gjedder blir mørke, ofte brunaktige eller grå. Gjedde er ofte knyttet til vegetasjonsrike vann eller stilleflytende elver. Den er en utpreget rovfisk, og tar fisk alt fra første sommer etter noen uker med plankton som viktig føde. Veksten er spesielt rask, og 1 år gammel gjedde kan være 10 - 25 cm. Hannen blir sjelden mer enn 6-8 kg, mens hunnen kan bli 100 - 150 cm og 30 kg (ca 20 kg i Haldencvassdraget). Gjedden gyter på grunt vann om våren, og en hunngjedde på 10 kg kan ha opptil 250 000 egg. Ungene er festet til vannplanter de 1-2 første ukene