Ørret

Ørreten er en ettertraktet sportsfisk, spesielt for sin spreke vitalitet og gode smak. Ørret finnes i flere ulike former.Vanlig innlandsørret og sjøørret er samme art.  Sjøørret som lever deler av livet i sjøen ligner laks i utseende. Fargen er sølvblank med mange mørke prikker..

Innsjøørret er ofte mørkere enn sjøaure, gytedrakt ofte brunlig. Bekkeørret er mørk, ofte mange flekker og mange prikker. Få av innsjøene i Østfold er rene ørretvann, og på grunn av forsuring holdes en rekke ørretbestander oppe gjennom kalking og utsetting. Det finnes sjøørret i mange av våre små kystbekker. I Østfold er det registrert sjøørret i ca. 50 småvassdrag. I noen av disse bekkene har sjøørreten blitt borte på grunn av ulike typer menneskelige inngrep.