Lagesild

Lagesild er en liten fisk som vanligvis blir bare 20 - 25 cm lang. Ligner på sik, men skilles fra denne ved at lagesilda er tydelig underbitt. Lagesild ser ut til å foretrekke forholdsvis dype, kalde og klare innsjøer. Oppholder seg i overflaten der den opptrer i stim og lever av plnktonorganismer. Lagesild er en god matfisk. Lokalnavn i Haldenvassdraget er vemme.