Krøkle

Krøkle (slom) er derimot en meget vanlig art i Østfolds større vassdrag. Den finnes imidlertid i liten grad utenfor hovedvassdragene. Krøkle er liten, slank laksefisk.

Fisken er halvt gjennomsiktig, med en agurklignende lukt, kan skilles fra sik og lagesild på den store munnen som når bakover til under øyet.