Abbor

Abboren er Østfolds desidert vanligste ferskvannsfisk. Den finnes i alle typer innsjøer, og er også den siste arten som forsvinner ved forsuring. Det er kun i et mindre antall små vann og dammer at abboren ikke finnes.

Abbor

Gjørsen har derimot en mer begrenset utbredelse. Den finnes i Femsjøen i Haldenvassdraget (meget tynn bestand), i Isesjø, Glomma/Øyeren, Vansjø, Tunevannet, Elnessjøen og Tjernsbekktjern.

De to artene av stingsild har en noe mer usikker utbredelse, men artene forekommer i mange vassdrag i lavlandet. Likeledes er det kun sporadiske opplysninger om utbredelsen av rundmunnene havniøye, elveniøye og bekkeniøye. Elveniøye og havniøye finnes imidlertid i Glomma- og Enningdalsvassdraget